טלפון: 08-9201010

צלילת ריענון

צלילת ריענון מיועדת לצוללים אשר לא צללו מעל לשישה חודשים ולצוללים אשר מרגישים צורך לרענן את כישורי הצלילה שלהם.
לפי החוק לצלילה ספורטיבית במדינת ישראל כל צולל דרגה א’ או ב’ אשר לא צלל מעל לחצי שנה מחוייב בצלילת ריענון.
צלילת ריענון נמשכת כשעה וחצי עד שעתיים וכוללת בתוכה תדרוך מפורט על מהלך הצלילה ותזכורת על הידע התיאורטי הבסיסי. לאחר התדרוך מתבצעת הצלילה עצמה שבמהלכה על הצולל המתרענן לבצע מספר תרגילים לשביעות רצונו של המדריך – הסרה והלבשת מסיכה, מציאת ווסת, הורדה והלבשת חגורת משקולות, הנשמת בן זוג ותרגילי איזון בעומקים משתנים. בסוף הצלילה במידה וביצע הצולל את כל התרגילים לשביעות רצונו של המדריך, יחתום המדריך על יומן הצלילות של הצולל שעבר את הריענון והצולל יוכל להמשיך ביום הצלילות שלו להנאתו.

צלילת ריענון במועדון צלילה פלמידה מתבצעת בעומק רדוד מ- 10 מטר על מנת שלאחר מכן יוכל הצולל לרדת לכל עומק ללא מגבלה.

* ישנו צורך בביטוח צלילה בתוקף.